معنی و ترجمه کلمه sand-blasting practice به فارسی sand-blasting practice یعنی چه

sand-blasting practice


علوم مهندسى : عمليات ماسه پاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها