معنی و ترجمه کلمه sand به فارسی sand یعنی چه

sand


شن ريختن ،ماسه ريختن ،ماسه ،ريگ ،شن کرانه دريا،شن پاشيدن ،سنباده زدن ،شن مال يا ريگمال کردن
علوم مهندسى : ماسه
عمران : ماسه
معمارى : ماسه
زيست شناسى : ماسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها