معنی و ترجمه کلمه sandbag به فارسی sandbag یعنی چه

sandbag


کيسه شن ،گونى پر از شن ،(با کيسه سن )ايجاد استحکامات دفاعى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها