معنی و ترجمه کلمه sandbank به فارسی sandbank یعنی چه

sandbank


کرانه ماسه ،ساحل شنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها