معنی و ترجمه کلمه sandiness به فارسی sandiness یعنی چه

sandiness


ريگزارى ،رنگ ( ريگ قرمز) ،قرمزى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها