معنی و ترجمه کلمه sandstone به فارسی sandstone یعنی چه

sandstone


سنگ ماسه ،سنگ ريگى ،سنگ سياه ،ماسه سنگ
معمارى : سنگ ماسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها