معنی و ترجمه کلمه sandwich به فارسی sandwich یعنی چه

sandwich


ساندويچ درست کردن ،ساندويچ ،در تنگنا قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها