معنی و ترجمه کلمه sandy limestone به فارسی sandy limestone یعنی چه

sandy limestone


معمارى : سنگ اهک ماسه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها