معنی و ترجمه کلمه sandy به فارسی sandy یعنی چه

sandy


ماسه اى ،ماسه اى ،شنى
معمارى : شنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها