معنی و ترجمه کلمه sanguification به فارسی sanguification یعنی چه

sanguification


خون سازى ،تبديل خوراک بخون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها