معنی و ترجمه کلمه sanguine complexion به فارسی sanguine complexion یعنی چه

sanguine complexion


بشره سرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها