معنی و ترجمه کلمه sanguine به فارسی sanguine یعنی چه

sanguine


خونى ،دموى ،سرخ ،قرمز،برنگ خون
روانشناسى : دموى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها