معنی و ترجمه کلمه sanguine به فارسی sanguine یعنی چه

sanguine


خونى ،دموى ،سرخ ،قرمز،برنگ خون
روانشناسى : دموى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها