معنی و ترجمه کلمه sanguineness به فارسی sanguineness یعنی چه

sanguineness


دلگرمى ،خوش بينى ،اميدوارى ،توقع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها