معنی و ترجمه کلمه sanguinopurulent به فارسی sanguinopurulent یعنی چه

sanguinopurulent


چرک وخونى ،چرک وخون دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها