معنی و ترجمه کلمه sanhedrim به فارسی sanhedrim یعنی چه

sanhedrim


سهندرين : دادگاه وشوراى عالى بنى اسرائيل دراورشليم درزمانهاى پيشين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها