معنی و ترجمه کلمه sanhedrim به فارسی sanhedrim یعنی چه

sanhedrim


سهندرين : دادگاه وشوراى عالى بنى اسرائيل دراورشليم درزمانهاى پيشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها