معنی و ترجمه کلمه sanitarium به فارسی sanitarium یعنی چه

sanitarium


)=sanatorium(اسايشگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها