معنی و ترجمه کلمه sanitary به فارسی sanitary یعنی چه

sanitary


بازى جوانمردانه ،بهداشتى
معمارى : بهداشتى
ورزش : موتور خوب
علوم نظامى : بهداشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها