معنی و ترجمه کلمه sanitation به فارسی sanitation یعنی چه

sanitation


مراعات اصول بهداشت ،بهسازى ،سيستم تخليه فاضل اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها