معنی و ترجمه کلمه sanitorium به فارسی sanitorium یعنی چه

sanitorium


sanatarium(،)sanatoriumاسايشگاه ،بيمارستان مسلولين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها