معنی و ترجمه کلمه sans recours به فارسی sans recours یعنی چه

sans recours


بدون رجوع
قانون ـ فقه : عبارتى که ظهر نويس وقتى به نمايندگى از جانب ديگرى ظهر نويسى مى کند قبل ار امضا مى نويسد و بنابراين شخصا "مسئووليتى در قبال نکول نخواهد داشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها