معنی و ترجمه کلمه sapience به فارسی sapience یعنی چه

sapience


)wisdom(عقل ،معرفت ،دانايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها