معنی و ترجمه کلمه saprophyte به فارسی saprophyte یعنی چه

saprophyte


)saprophite(پوده زى ،خورنده مواد پوسيده
معمارى : پوده رست
زيست شناسى : گندزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها