معنی و ترجمه کلمه sapwood به فارسی sapwood یعنی چه

sapwood


(گ.ش ).برنچوب نرم وزنده پوست درخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها