معنی و ترجمه کلمه saracen corn به فارسی saracen corn یعنی چه

saracen corn


ديلار،گندم سياه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها