معنی و ترجمه کلمه sarcocolla به فارسی sarcocolla یعنی چه

sarcocolla


انزروت ،کحول کرمانى ،کنجيده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها