معنی و ترجمه کلمه sarcology به فارسی sarcology یعنی چه

sarcology


گفتار در ماهيچه هاوگوشت هاى تن ،مبحث لحوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها