معنی و ترجمه کلمه sarcomatous tumour به فارسی sarcomatous tumour یعنی چه

sarcomatous tumour


سلعه لحمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها