معنی و ترجمه کلمه sarmentose به فارسی sarmentose یعنی چه

sarmentose


(گ.ش ).داراى شاخه هاى نازک وخيمده بالا رونده( مثل نيلوفر)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها