معنی و ترجمه کلمه sat (scholastic aptitude test) به فارسی sat (scholastic aptitude test) یعنی چه

sat (scholastic aptitude test)


روانشناسى : ازمون استعداد تحصيلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها