معنی و ترجمه کلمه sate به فارسی sate یعنی چه

sate


سير کردن ،راضى کردن ،فرونشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها