معنی و ترجمه کلمه satellitory به فارسی satellitory یعنی چه

satellitory


قمرى ،وابسته به اقمار سيارات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها