معنی و ترجمه کلمه satellization به فارسی satellization یعنی چه

satellization


تحت پشتيبانى لجستيکى و مالى قرار دادن
علوم نظامى : زير امر قراردادن يکانهاى غيرمشابه ازنظر رسته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها