معنی و ترجمه کلمه satiable به فارسی satiable یعنی چه

satiable


اشباع شدنى ،اقناع شدنى
بازرگانى : قابل اشباع

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها