معنی و ترجمه کلمه satiety of life به فارسی satiety of life یعنی چه

satiety of life


بيزارى يا سيرى از عمر چندانکه بيزار کنديا تنفراورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها