معنی و ترجمه کلمه satiric به فارسی satiric یعنی چه

satiric


)satirical(هزلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها