معنی و ترجمه کلمه satirical poem به فارسی satirical poem یعنی چه

satirical poem


قانون ـ فقه : هجويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها