معنی و ترجمه کلمه saturant به فارسی saturant یعنی چه

saturant


اشباع شده ،سير،بحد اشباع رسيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها