معنی و ترجمه کلمه saturated fat به فارسی saturated fat یعنی چه

saturated fat


ورزش : چربى اشباع شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها