معنی و ترجمه کلمه saturated ground به فارسی saturated ground یعنی چه

saturated ground


خاک سير اب
معمارى : زمين سيراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها