معنی و ترجمه کلمه saturated soil paste به فارسی saturated soil paste یعنی چه

saturated soil paste


معمارى : خمير خاک اشباع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها