معنی و ترجمه کلمه saturated solution به فارسی saturated solution یعنی چه

saturated solution


شيمى : محلول سير شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها