معنی و ترجمه کلمه saturated zone به فارسی saturated zone یعنی چه

saturated zone


عمران : منطقه اشباع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها