معنی و ترجمه کلمه saturated به فارسی saturated یعنی چه

saturated


مشبع ،اشباع شده ،سير شده
علوم مهندسى : اشباع
معمارى : اشباع شده
علوم هوايى : اشباع شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها