معنی و ترجمه کلمه saturnic به فارسی saturnic یعنی چه

saturnic


مسموم از سرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها