معنی و ترجمه کلمه satyagraha به فارسی satyagraha یعنی چه

satyagraha


ساتياگراها
قانون ـ فقه : اصطلاح ابداعى گاندى پيشواى نهضت ملى هند براى به کار بردن قدرت روحى به جاى خشونت و شدت عمل براى وصول به اهداف سياسى و اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها