معنی و ترجمه کلمه saveable به فارسی saveable یعنی چه

saveable


)savable(پس انداز کردنى ،اندوختنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها