معنی و ترجمه کلمه saving equation به فارسی saving equation یعنی چه

saving equation


بازرگانى : معادله پس انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها