معنی و ترجمه کلمه saving motive به فارسی saving motive یعنی چه

saving motive


بازرگانى : انگيزه پس انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها