معنی و ترجمه کلمه saving به فارسی saving یعنی چه

saving


نجارت دهنده ،رستگار کننده ،پس انداز
قانون ـ فقه : خوددارى از مصرف وجوه عدم تقسيم منافع و افزودن ان به سرمايه
بازرگانى : صرفه جويى ،پس انداز
ورزش : قرارداد بين سوارکاران مسابقه براى تقسيم جايزه برنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها