معنی و ترجمه کلمه savings bond به فارسی savings bond یعنی چه

savings bond


اوراق قرضه ،سهام قرضه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها